INDAS GROUP

Razvoj Softvera

Aplikacije specijalnih namena za efikasno upravljanje sistemom

Tim visokostručnih softverskih inženjera razvija softverska rešenja koja omogućavaju klijentima da uz pomoć najsavremenijih tehnologija optimalno i efikasno upravljaju svojim sistemom.

INDAS-ov softverski tim razvija aplikacije specijalnih namena usklađene sa stvarnim potrebama i zahtevima korisnika. Naša softverska rešenja u potpunosti idu u korak sa vremenom zahvaljujući neprekidnom praćenju i implementaciji novih tehnologija.

Kompetencije

  • Mobilne komunikacije koje uključuju enkripciju podataka i zaštitu podataka pri prenosu
  • Industrijske komunikacije
  • Daljinski nadzor i upravljanje, telemetrija
  • Hibridna komunikaciona rešenja (koja kombinuju radio prenos, WLAN, GPRS, 3G i žičane komunikacije) za nadzor, telemetriju i daljinsku kontrolu
  • Razvoj aplikacija za mobilne uređaje (džepni PC, Windows mobilne uređaje, Java mobilne uređaje…)
  • Prikupljanje velike količine podataka sa udaljenih lokacija i njihova vizuelizacija
  • Industrijski Web SCADA sistemi
  • Softverska rešenja za upravljanje događajima sa velikim brojem učesnika

Razvijena rešenja

inVIEW IIoT Platform – Industry 4.0 Cloud rešenje za daljinski nadzor, kontrolu i prikupljanje podataka. Koristi se za vizualizaciju i upravljanje bilo kakvim automaitzovanim procesom ili aplikacijom koristeći internet pretraživače, kao i za prikupljanje podataka sa automatizacione opreme ili IoT uređaja. InVIEW IIoT Platforma nalazi primenu u industrijskim, rezidencijalnim i infrastrukturnim projektima.

inVIEW Soft IoT Gateway – Softversko rešenje koje bilo koji Linux ili Windows bazirani uređaj pretvara u industrijski IoT gateway i omogućava komunikaciju po IoT principima sa drugim uređajima ili sa Cloud-om. Industrijsku primenu omogućava veliki broj podržanih industrijskih protokola za komunikaciju sa opremom u polju.

Business Portal – Programsko rešenje za organizaciju poslovanja firme, koje uključuje evidenciju radnog vremena, evidenciju utroška resursa po projektima, upravljanje voznim parkom i putnim nalozima, sistem za brzo izveštavanje i povezivanje sa ERP softverom, upravljanje osnovnim sredstvima, itd.

INDAS Smart Lift – Programski paket za upravljanje, nadzor i analizu performansi eksploatacije naftnih polja za različite metode crpljenja (ESP, PCP, GL, SRP).

GEM – General Event Management software – Softversko rešenja za menadžment događaja sa velikim brojem učesnika (sportska takmičenja, konferencije, simpozijumi). Rešenje koje vam pomaže kod uspešne organizacije i realizacije velikih događaja.

TBP – Test Bench Protocoling Software – Softversko rešenje za baždarnice vodomera koje uključuje i mobilnu aplikaciju za prikupljanje podataka.