Kurs naprednih tehnika programiranja SIMATIC S7 programabilnih kontrolera, ST-PRO2

Potrebna predznanja: Iskustvo u radu u Windows okruženju, osnovna znanja o SIMATIC STEP 7 na nivou kursa ST-PRO1.

Kurs je namenjen inženjerima koji žele da prošire svoja znanja u oblasti programiranja programabilnih logičkih kontrolera, i upoznaju se sa naprednim tehnikama iz ove oblasti. Uz našu pomoć, polaznik kreira složeni program koji demonstrira mogućnosti povezivanja različitih uređaja u jednu celinu, i time kompletno objašnjava SIEMENS TIA koncept industrijske automatizacije. Kurs pruža pregled naprednijih tehnika povezivanja HMI (TP177B) i PROFIBUS DP uređaja (ET200S i SINAMICS G120).

Polaznici se, pored ostalog, upoznaju sa parametrizacijom, dijagnostikom i puštanjem u rad frekventnih regulatora preko PROFIBUS mreže pomoću SIEMENS softverskog alata STARTER. Po završetku kursa učesnici dobijaju ATC sertifikat o uspešno završenoj obuci po SIEMENS SITRAIN programu.

st pro 2

st pro 2

Sadržaj kursa

 • Napredne tehnike programiranja PLC-a
 • Funkcije, funkcijski blokovi i blokovi sa višestrukim pridruživanjem
 • Sistemske funkcije i sistemski funkcijski blokovi ( IEC tajmeri i brojači, dijagnostika…)
 • Instrukcije za obradu sadržaja akumulatora
 • Instrukcije skokova
 • Indirektno adresiranje
 • Povezivanje elektromotornih pogona (SINAMICS G120) na PROFIBUS mrežu
 • Konfigurisanje, dijagnosticiranje i puštanje u rad elektromotornih pogona pomoću STARTER softverskog alata
 • Obrade informacija o greškama uz pomoć organizacionih blokova za obradu grešaka
 • Obrada dijagnostičkih podataka
 • Otkrivanje grešaka pomoću HMI uređaja (TP177B)
 • Obrada analognih signala