Pneumatska creva

Program isporuke obuhvata ravna i spiralna peumatska creva od različitih materijala kao što su poliamidna pneumatska creva, polieurtanska pneumatska creva i ostala creva različitog spoljašnjeg / unutrašnjeg prečnika fi3 mm, fi4/2 mm, fi6/4 mm, fi8/6 mm, fi10/8 mm, fi12/9 mm, fi12/10 mm, fi14/12 mm, fi16/12 mm, utikače, hvatače, pneumatske pištolje i ostali neophodan pribor za siguran, bezbedan i kvalitetan razvod vazduha. Kako za postavljanje novih kao i za održavanje postojećih instalacija pri tome uvažavajući sve postojeće standarde.

Ponudom je obuhvaćena isporuka pneumatskih creva za standardne primene kao i za rad u agresivnim sredinama, za rad na povišenim temperaturama i različitim pritiscima, za primenu u prehrambenoj, farmaceutskoj industriji i ostalim industrijama.

Sve informacije o cenama, tehničku dokumentaciju, stanje lagera možete pogledati na Indas Web Shopu.

indas web shop.