Merenje protoka

Merenje protoka tečnosti

 • Mehanički detektori protoka za različite vrste tečnosti u sistemima grejanja, hlađenja, pumpnim stanicama i sl.
 • Za prečnike cevi od 1…6″. Standardna izvedba sa jednim krilcem, opciono 2 i 3 u zavisnosti od protoka i prečnika cevi

indas web shop

Detekcija protoka zrnastih i praškastih materijala

 • Akustični senzori za detekciju protoka praškastih i granulastih materijala.
 • Koriste se za detekciju protoka praškastih i granulastih materijala u različitim vibro dozatorima, pneumatskim i gravitacionim transporterima.
 • Standardni temperaturni opseg -20 °C … +80 °C (opciono -40…+125 °C), dužina kabla 4m.
 • Napajanje senzora 20…30 V DC, izlaz analogni 0.08…10 V DC.
 • Stepen mehaničke zaštite IP68 (kućište od nerđajućeg čelika)

Kontinualno merenje protoka tečnosti

 • Elektromagnetni merači protoka: za merenje zapreminskogprotoka elektroprovodljivih tečnosti (min 5 μS/cm). Dostupni su u nekoliko serija u zavisnosti od oblasti primene, vodosnadbevanje Mag5100W, hemijska industrija Mag3100, procesna industrija Mag1100 i prehrambena industrija Mag1100Food
 • Ultrazvučni merači protoka: za merenje zapreminskog protokarazličitih vrsta tečnosti bez ograničenja u pogledu elektroprovodljivosti uz uslov da je maksimalna viskoznost 350 cSt i sadržaj čvrste ili gasne faze maksimalno 2%. Dostupni su u nekoliko serija u zavisnosti od oblasti primene
 • Maseni merači protoka: koriste se za merenje masenog i zapreminskog protokatečnosti i gasova, takođe nude mogućnost merenja gustine, temperature, sadržaja briksa i frakcije dvokomponetnih smeša bez ograničenja u pogledu promene procesnih parametara tokom merenja (temperatura, pritisak, gustina, viskoznost, elektroprovodnost i sl). Obezbeđuju trenutno najveću tačnost merenja u industrijskim uslovima. Takođe su dostupni u nekoliko serija u zavisnosti od oblasti primene.

Merenje protoka na otvorenom kanalu

 • Ultrazvučno merenje protoka na otvorenom kanalu primenom Paršalovog suženja je veoma rasprostranjen metod merenja u najrazličitijim industrijskim sistemima. Sistem se sastoji od ultrazvučnog senzora koji kontinualno meri nivo otpadne vode u suženju na osnovu koga se izračunava protok, Paršalovog suženja koji predstavlja profil poznatih dimenzija koji se postavlja na mestu merenja i kontrolne jedinice na kojoj se očitavaju vrednosti trenutnog ili kumulativnog zapreminskog protoka.
 • Merni opseg: standardno od 0.94 m3/h do 6627 m3/h u zavisnosti od tipa Paršalovog suženja (opciono dostupna su i suženja za protoke iznad navedenog opsega)
 • Način montaže: na otvorenom kanalu, u postojeću cev, šaht