Merenje pritiska

Merenje pritiska, presostati

 • Oblast primene: mogućnost korišćenja u najrazličitijim industrijskim granama za kontrolu rada pumpi i kompresora.
 • Medij: tečnosti i gasovi
 • Temperatura ambijenta: -50 .. +70 0C
 • Temperatura medija: -50 .. +150 0C (uz dodatni pribor 400 0C)
 • Radni opseg: -1 do 35 bar
 • Histerezis: fiksni ili podesiv na širokom opsegu (0.01 .. 7 bar)
 • Opterećenje kontakta: DC 13/14 12 W 220 V, AC-1 16 A 440 V AC-3 6 A 440 V
 • Stepen mehaničke zaštite: IP33, IP43, IP55, IP66, IP67
 • Procesni priključci: navojni 1/4“,3/8“, 1/2“
 • Reset: ručni ili automatski

indas web shop

Kontinualno merenje prtiska, transmiteri pritiska

 • Oblast primene: mogućnost korišćenja u skoro svim industrijskim sistemima-sistemi za proizvodnju i distribuciju vode, prehrambena industrija, hemijska industrija, petrohemijska industrija i druga zahtevna industrijska okruženja
 • Medij: tečnosti i gasovi
 • Opseg radne temperature: -40 .. +85 0C
 • Tačnost merenja: od +/- 0.5% do +/- 0.1% od mernog opsega
 • Merni opseg: -1 do 600 bar
 • Merena veličina: apsolutni, relativni i diferencijalni pritisak
 • Izlaz: analogni strujni 4..20 mA, naponski 1–6 V / 0-10 V
 • Stepen mehaničke zaštite: IP65, IP67
 • Procesni priključci: navojni i prirubnički (opciono higijenski)
 • Materijal procesnog dela: nerđajući čelik (AISI 316L)
 • Izvedba: kompakt ili blok kućište
 • Ex izvedba: Eex ia IIC T6 u skladu sa ATEX 100a
 • Specijalne izvedbe: izvedba sa integrisanim “pulse snubber” sistemom za korišćenje u aplikacijama sa veoma učestalim promenama pritiska ili izvedba za korišćenje u prehrambenoj industriji gde je prisutan tzv CIP sistem pranja ili sterilizacija parom na povišenim temperaturama.

indas web shop