Merenje nivoa

Merenje nivoa tečnosti

 • Plovne kruske: za vodu, sa 5, 10, 20m kabla i tegom, preklopni kontakt 16A 250 V AC
 • Konduktivni detektori: za tečnosti sa minimalnom provodljivošću 2 x 10-5 S/cm, preklopni kontakt 5 A, 250 V AC
 • Detektori nivoa sa plovkom: za tečnosti sa minimalnom gustinom 0.7 Kg/dm3, preklopni kontakt 3 A i 10 A, 250 V A
 • Vibro viljuške: za tečnosti sa minimalnom gustinom 0.5 kg/dm3 i maksimalnom viskoznošću pd 10000 mm2/s, izlaz 1 ili 2 relejna (SPDT) 6 A ili 8 A, 250 V AC, dvožični AC/DC konektor/kabl

Merenje nivoa zrnastih i praškastih materijala

 • Rotacioni detektori: za granulaste i praškaste materijale sa minimalnom gustinom 80 kg/m3 , izlaz relejni (SPDT) 15 A, 250 V AC
 • Vibro šipke: za granulaste i praškaste materijale sa minimalnom gustinom 0.05 kg/dm3, izlaz relejni (SPDT) 6 A ili 8 A, 250 V AC

Kontinualno merenje nivoa tečnosti

 • Hidrostatička merila nivoa: za vodu (utopna merila), opseg od 0 -100 mbar do 0 – 20000 mbar, izlaz 4 – 20 mA ili 0 – 10 V i za većinu tečnosti (kompakt izvedba merila), opseg od -1- 0 bar do 0 – 400 bar, izlaz 4 – 20 mA
 • Magnetostriktivna merila nivoa: za tečnosti sa minimalnom gustinom 0.5 kg/m3, opseg 0.5 – 10 m, izlaz 4 – 20 mA
 • Kapacitivna merila nivoa: za tečnosti sa minimalnom dielektričnom konstantom εr > 1.5, merni opseg (kruti produžetak) 3 m , (fleksibilni produžetak) 20 m, izlaz 4 – 20 mA
 • Radarska merila nivoa: za tečnosti (bezkontaktno merilo FMCW) sa minimalnom dielektričnom konstantom εr > 1.5, merni opseg do 40 m, izlaz 4 – 20 mA, (kontaktno merilo TDR) merni opseg do 24 m, izlaz 4 – 20 mA
 • Ultrazvučna merila nivoa: za veliki broj tečnosti, merni opseg do 25m, izlaz 4 – 20 mA

indas web shop

Kontinualno merenje nivoa zrnastih i praškastih materijala

 • Kapacitivna merila: za granulaste i praškaste materijale sa minimalnom dielektričnom konstantom εr > 1.5, merni opseg (kruti produžetak) 3 m , (fleksibilni produžetak) 20 m, izlaz 4 – 20 mA
 • Radarska merila: za granulaste i praškaste materijale (bezkontaktno merilo FMCW) sa minimalnom dielektričnom konstantom εr > 1.5, merni opseg do 40 m, izlaz 4 – 20 mA, (kontaktno merilo TDR) merni opseg do 24 m, izlaz 4 – 20 mA
 • Ultrazvučna merila: za granulaste i praškaste materijale, merni opseg do 60m, izlaz 4 – 20 mA