PID regulatori

  • Univerzalni analogni ulazi (U, I, Pt, R)
  • Regulacija analognim izlazom (4-20 mA), relejnim izlazima ili SolidStateDriver
  • Opciono RS-485 (Modbus) komunikacija

indas web shop