Servis i održavanje

Školovani i tehnički opremljeni serviseri INDAS-a obezbeđuju da delovi opreme i sistema rade sa minimalnim zastojima. Brza defektaža i detekcija uzroka problema, kao i njihovo otklanjanje pružaju se korisnicima kako tokom garantovanog roka tako i van njega.