Projektovanje

INDAS-ovo znanje, dugogodišnje iskustvo, stalno usavršavanje, tehnička opremljenost, moderni software-ski paketi, uz uvažavanje specifičnosti svakog klijenta, omogućavaju realizaciju kompleksnih projekata iz oblasti industrijske automatike uz razvoj tehničke dokumentacije u svim projektnim fazama po internacionalnim standardima.

Ovlašćeni projektanti, savremene metode istraživanja i projektovanja, originalni metodi i modeli, korišćenje savremene opreme i novih tehnologija garantuju Vam visok nivo i kvalitet izrađenih projekata i njihovu aktuelnost u svetlu najnovijih tehničkih i tehnoloških dostignuća u svetu.

Mašinske instalacije

Projektovanje pneumatskih sistema, hidro mašinskih instalacija, instalacija termo procesnog sistema, kao i razvoj mehaničkih komponenti i uređaja po zahtevu klijenta ili za potrebe projekata.

Elektro sistemi

Projektovanje sistema automatskog upravljanja uz projektovanje elektroenergetskih instalacija niskog napona obuvata izbor elektro opreme kao i projektovanje električnih veza svih elementa automatizacionog sistema (pogonskih, merno-regulacionih, nadzorno-upravljačkih, komunikacionih).

Telemetrija

Konfiguracija mreža i sistema, izbor adekvatne telekomunikacione opreme , komunikacionih puteva i protokola za prenos podataka (radio veza, GSM mreža, LAN,WLAN tehnologija…), izrada aplikacija koje objedinjuju sistem u celinu.

Softver

Projektovanje i razvoj aplikativnih programa za upravljanje procesima (PLC), aplikacija za vizuelizaciju i nadzor sistema (SCADA), kao i aplikacija specijalne namene (Palm, Pocket PC, Symbion…).