Obuka korisnika

Uspeh implementacije sistema automatskog upravljanja realizovanog po meri korisnika u velikoj meri zavisi od korisnikovog aktivnog učešća u svim fazama realizacije projekta.

INDAS se trudi da jednom započetu saradnju sa korisnicima nastavi na obostrano zadovoljstvo. Sigurnost i pouzdanost implementiranih rešenja prati pomoć u eksploataciji i održavanju, kao i obuka i usavršavanje korisnika. Obuka i usavršavanje kadrova korisnika se obavlja na nivou najsavremenijih znanja i dostignuća, a odnosi se na ispravno korišćenje i uvek moguću inovaciju isporučenih sistema automatskog upravljanja.

Za svu opremu koju isporučuje INDAS obezbeđuje obuku u svim fazama realizacije projekta.

Za projektanteINDASnudi obuku za primenu svih vrsta opreme iz programa isporuke, prenošenje sopstvenih i iskustava proizvođača i praktično rešavanje najčešćih problema.

Izvođačima INDAS nudi praktičnu obuku za primenu opreme iz programa isporuke u realizaciji sistema, instalaciji i puštanju u rad.

Korisnicima je na raspolaganju puna obuku za rad sa opremom i sistemima koje isporučujeINDAS, u toku i nakon realizacije projekata. Obuka se organizuje u sopstvenoj specijalizovanoj učionici ali i na objektu korisnika.