Nadzor

U slučajevima kada se sistem automatskog upravljanja realizuje istovremeno sa drugim radovima, racionalno je izvođenje delova sistema poveriti izvođačima tih radova. Veoma često korisnik ima želju da uposli sopstvene kapacitete na realizaciji delova sistema automatskog upravljanja, čime ostvaruje da se njegov personal paralelno obučava za korišćenje i održavanje nove opreme i sistema automatskog upravljanja.

INDAS pruža uslugu nadzora nad izvođenjem ovakvih radova, istovremeno dajući tehničke savete i izveštavanje o kvalitetu i kvantitetu izvedenih radova.