Konsalting

INDAS-ov tim inženjera je na raspolaganju korisnicima u svim fazama automatizacije procesa: od konsultacija u toku optimizacije tehnoloških postupaka, izbora opreme najprikladnije za pojedine zahteve, uputstva za pravilno dimenzionisanje opreme, integraciju sa drugim sistemima, izrade kompletnog projekta automatizacije, do realizacije sistema, pravilne ugradnje i puštanja u rad.

Konsalting obuhvata:

  • analizu postojećeg stanja,definisanje strukture i funkcije sistema
  • optimizaciju troškova investicije i izradu projektnih zadataka

INDAS pruža tehničku podršku korisnicima obezbeđujući odgovore na pitanja vezana kako za opremu tako i za tehnologije (usluge) koje nudi i to tokom implementacije sistema i nakon puštanja sistema u rad.

INDAS ostaje stalno na raspolaganju korisnicima kako bi im pomogao da opremu lako i uspešno koriste.