Proizvodnja vode

  • upravljanje i regulacija pumpnih postrojenja
  • zaštita pumpi
  • merenje protoka
  • merenje nivoa
  • merenje pritiska
  • merenje različitih parametara kvaliteta vode
  • automatizacija rada bunara i izvorišta
  • automatizacija rada rezervoara
  • daljinsko upravljanje i nadzor