Prerada vode

  • upravljanje i regulacija pumpnih postrojenja
  • zaštita pumpi
  • merenje protoka
  • merenje nivoa
  • merenje pritiska
  • merenje različitih parametara kvaliteta vode
  • automatizacija filter polja
  • automatizacija Kaliganovih filtara
  • automatizacija taložnika
  • daljinsko upravljanje i nadzor