Distribucija vode

 • upravljanje i regulacija pumpnih postrojenja
 • zaštita pumpi
 • merenje protoka
 • merenje nivoa
 • merenje pritiska
 • merenje različitih parametara kvaliteta vode
 • automatizacija pumpnih stanica
 • automatizacija rezervoara
 • merenje i otkrivanje gubitaka
 • merenje i praćenje potrošnje
 • daljinsko upravljanje i nadzor