Daljinsko grejanje

Sistemi daljinskog grejanja su mesta na kojima dolazi do masovnog pretvaranja jednog oblika energije u drugi. Stoga procentualno male uštede predstavljaju realno velike iznose uštede u energentima (u apsolutnim iznosima). Istovremeno, neophodno je da se obezbedi da je emisija gasova svedena na meru ispod dozvoljenih granica.

Merenje, upravljanje i regulacija, kao i automatizacija ovakvih pogona obezbeđuju da se iz goriva obezbedi maksimalan učinak uz veliku sigurnost da će zagađivanje okruženja da bude svedeno na minimum.

U aplikacijama daljinskog grejanja INDAS može da obezbedi sledeće segmente: 

  • merenje proizvednje / potrošnje toplotne energije
  • merenje protoka, pritiska, nivoa …
  • automatizacija i regulacija pumpnih postrojenja
  • automatizacija i regulacija ventilatora
  • merenje sadržaja pojedinih komponenata u dimnim gasovima
  • automatizacija kotlarnica
  • automatizacija pogona za pripremu vode
  • automatizacija toplotnih podstanica
  • daljinsko upravljanje i nadzor