Jet Cooler

Rešenje za hlađenje elektor ormana

hladjenje elektro ormana

Jet Cooler je mehanički uređaj na bazi vorteks cevi koji razdvaja komprimovani vazduh u hladnu i vruću struju. Komprimovani vazduh se injektuje tangencijalno u vrtložnu komoru u kojoj se rotaciono ubrzava.

Zahvaljujući koničnoj mlaznici na kraju komore, spoljašnji sloj vrtložne struje vazduha izlazi napolje iz komore, dok se ostatak vazduha usmerava u unutrašnji vrtlog i pothlađen izlazi na drugoj strani cevi.

Prenos toplote se odvija usled toga što je pritisak u spoljašnjem vrtlogu veći nego u unutrašnjem, kao i usled toga što se oba vrtloga vrte istom ugaonom brzinom i u istom smeru, ali se ugaoni moment unutrašnjeg vrtloga prenosi na spoljašnji u vidu kinetičke energije, što na kraju rezultuje razdvajanjem struja toplog i hladnog vazduha.

Ostale moguće aplikacije

  • Hlađenje delova radnih mašina
  • Hlađenje alata i istovremeno oduvavanje opiljaka na radnim mašinama
  • Hlađenje u tački ( npr. kod zavarivanja)
  • Hlađenje pri lemljenju
  • Hlađenje elektronskih komponenti
  • Hlađenje proizvoda

hladjenje vazduha elektro ormana

Vodič za izbor

Ukoliko je poznat potreban kapacitet hlađenja ili toplotna disipacija ormana, na osnovu pritiska komprimovanog vazduha u pneumatskoj instalaciji i prema željenoj razlici temperatura, može se odabrati jedan od dva modela Jet Coolera MJC-150, odnosno MJC-300. Podešavanje tačno potrebnog kapaciteta hlaenja, odnosno željene temperaturne razlike se vrši odvrtanjem odnosno zavrtanjem regulacionog vijka na mlaznici.

Ukoliko su potrebni veći kapaciteti hlađenja, jednostavno postavite više Jet Coolera paralelno. Radi veće energetske efikasnosti, preporučuje se upotreba termostata i elektromagnetnog ventila, kako bi se omogućilo da hlađenje bude aktivno samo kada za time postoji stvarna potreba.

sema jet coolera

jet cooler sema

Mehaničke dimenzije i uputstvo za montažu

Montažu Jet Coolera na elektro orman je najlakše izvesti pomoću standardne kablovske uvodnice PG29. Priključivanje na pneumatski sistem vrši se pomoću standardnih priključaka 1/8”, odnosno 1/4”. Na raspolaganju su različite mogućnosti pripreme vazduha za Jet Cooler, prema zahtevima pogona (odvajači kondenzata, filteri, odvajači ulja itd.).

Za korišcenje Jet Coolera u sprezi sa termostatom, neophodno je na dovod vazduha postaviti elektromagnetni ventil koji će otvarati i zatvarati protok vazduha prema stvarnim potrebama za hlađenjem.

montaza hladjenja vazduha