Migracija SIMATIC S5 na S7

Jedna od specijalnosti Indas-a je migracija (modernizacija) upravljačkih sistema baziranih na SIMATIC S5 na novije upravljačke sisteme bazirane na  SIMATIC S7 ( ili PCS7 ).

Obezbeđujemo složenu realizaciju – od identifikacije postojećih signala, analize postojećeg softvera, kroz izradu novih električnih šema, izrade novog softvera, montaže nove PLC opreme i njenog povezivanja sa opremom u polju, do puštanja u rad i servisne podrške.  Zahvaljujući našem dugogodišnjem iskustvom u radu sa tehnološkim linijama uz korištenje Simatic S5 i Simatic S7 kontrolera, sigurni smo da se modernizacija i zamena upravljačkog sistema Simatic S5 na Simatic S7 može uspešno obaviti s minimalnim vremenom zaustavljanja procesa.

Glavni razlozi za migraciju na S7 sistem su:

• potreba korisnika za povećanjem produktivnosti, poboljšanjem kvaliteta proizvoda i smanjenjem troškova proizvodnje i održavanja
• povećanje budžeta  za održavanje svake godine
• previše vremena utrošeno na korektivno održavanje
• povećan broj i vreme trajanja neplaniranih zastoja proizvodnih linija
• sve teže i skuplje je pronaći rezervne delove i kvalitetnu tehničku podršku

Za održavanje raznorodnih upravljačkih sistema treba imati inženjere koji imaju iskustva sa poznavanjem oba sistema što je u današnje vreme teško pronaći. Korisnik bi osim toga morao da ima lager sa rezervnim delovima za oba sistema kao i dijagnostičke alate za oba sistema. Nakon migracije to više nije potrebno jer se sve unificira u S7 sistemske alate i rezervne delove.

Takođe, neke činjenice o S5 sistemu vrlo je važno imati na umu prilikom donošenja odluke o budućnosti upravljačkog sistema na proizvodnim linijama:

• Proizvodnja SIMATIC S5 je zaustavljena u 2003 – 2005
– S5 – 90U, 95U / F, 100U – 2003
– S5 –  115U/H/F – 2004
– S5 – 135U, 155U – / H – 2005
• Proizvodnja rezervnih delova će biti zaustavljena u 2015
• SIMATIC S5 moduli i CPU nisu kompatibilni sa SIMATIC S7

Uspešna migracija je moguća samo sa inženjerima koji poznaju veoma dobro oba upravljačka sistema ( SIMATIC S5 i SIMATIC S7). Zbog našeg bogatog iskustva u radu s obe vrste sistema, mi smo u mogućnosti osigurati nesmetanu migraciju, a imajući u vidu vreme zastoja. Kupac treba da ima na umu da migracija pomoću  „automatskih alata“ u 90% slučajeva nije dovoljna.

Blisko sarađujemo s našim korisnicima u cilju postizanja  optimalne migracije na bazi njihovih potreba i budžeta kojim raspolažu.  Neka od  rešenja koja smo implementirali kod naših korisnika su:

• Zamena SIMATIC S5 sa SIMATIC S7 hardverom u postojećim ormarima (u aplikacijama gde je oprema u polju i kabliranje u dobrom stanju)
• Zamena kompletnih upravljačkih ormana opremljenih SIMATIC S5 modulima sa upravljačkim ormanima opremljenim SIMATIC S7 modulima

Prednosti nakon migracije :

• Savremene proizvodne linije
• Pouzdanije proizvodne linije
• Smanjen broj i vreme neplaniranih zastoja i samim tim povećanje produktivnosti
• Izvesnije planiranje preventivnog i korektivnog održavanja
• Bolja tehnička podrška
• Dostupnost rezervnih delova u budućem korišćenju proizvodnih linija