Industrija

Bez obzira na to o kojoj industrijskoj grani je reč, savremeno tržište pred proizvođače postavlja zadatke koji se ogledaju u povećanju produktivnosti, unifikaciji kvaliteta, optimizaciji resursa, smanjivanju broja i dužine zastoja, kao i uštedama energije i zaštiti čovekove okoline.

Upravo automatizacija proizvodnih pogona omogućava da se u proizvodnim procesima izvrše optimizacije na svim nivoima, te da kvalitet krajnjeg proizvoda što manje zavisi od subjektivnih procena čoveka. Merenje, regulacija i upravljanje su neophodni u svim garanama industrije i u svim delovima proizvodnih procesa.

Poštujući specifičnosti zahteva u pojedinim granama industrije (prehrambena industrija, Ex sredine …) sa jedne strane, INDAS ugrađuje standardizovana tehnička rešenja korišćenjem standardnih komponenata industrijske automatike ali u posebnim izvedbama za konkretne uslove rada.

Kao što je svaka industrijska grana specifična po zahtevima koji se postavljaju pred opremu i sisteme, tako je i svaka aplikacija merenja, upravljanja i regulacije specifična po primenjenom tehničkom rešenju, opremi i obimu.